Начало / Новини / План за биологична рекултивация на "Ада тепе"

План за биологична рекултивация на "Ада тепе"

05.04.2013

Екип на "ПИДИЕМ Сървисис" ООД започна работа по изготвяне на План за биологична рекултивация на засегнатите земи от добива и преработката на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище Хан Крум, гр. Крумовград.

Възложител на поръчката е "Болкан Минерал Майнинг" ЕАД, а работата се изпълнява в партньорства с Денкщат България ООД. Целта на биологичната рекултивация е да се осигури възстановяването на растителността след приключване на рудодобива в находището и извършването на техническа рекултивация. Тъй като районът попада в мрежата Натура 2000, при планиране на дейностите по възстановяване на почвеното плодородие, тревната и дървесна растителност ще бъдеат взети предвид спецификите на зона "Източни Родопи", характерните за района видов състав и биологично разннобразие, както и предписанията от решението по ОВОС на МОСВ.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел