Начало / Новини / Социални оценки за горска сертификация

Социални оценки за горска сертификация

22.12.2015

Приключва работата по изготвяне на оценки за социалното въздействие от работата на 8 горски и ловни стопанствата в обхвата на РДГ Пловдив в т.ч. ДГС Пловдив, ДЛС Тракия, ДЛС Кормисош, ДГС Асеновград, ДГС Първомай, ДГС Карлово, ДГС Хисар и ДГС Клисура.

Оценките се изготвят от екип на „ПИДИЕМ Сървисис“ ООД като част от подготовката на стопанствата за горска сертификация по системата на FSC и включва: оценка на ролята на стопанството за местното развитие, идентифициране на заинтересованите страни на територията, определяне обхват на дейностите и сфери на социално въздействие, планиране на мерки за преодоляване на неблагоприятните въздействия и др. Работата се финансира в рамките на проект на WWF - Дунавско-Карпатска програма България, реализиран с подкрепата на Икея.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел