Начало / Новини / Обществено представяне на План за управление на резерват "Тисата"

Обществено представяне на План за управление на резерват "Тисата"

21.11.2014

Проектът на План за управление на резерват "Тисата", разработен от експертен екип на "ПИДИЕМ Сървисис" ООД, ще бъде представен пред обществеността на 25.11.2014 г. в гр. Кресна.


След представянето на плана ще се проведе дискусия с присъстващите представители на заинтересованите страни, като направените целесъобразни бележки и предложения ще бъдат отразени в документа преди внасянето му за съгласуване в МОСВ. С пълния текст на Плана за управление и поканата за участие в срещата можете да се запознаете в приложените файлове.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел