Начало / Новини / Одобрен проект по ОП "Рибарство"

Одобрен проект по ОП "Рибарство"

16.07.2013

Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури" и ОС на МИРГ "Високи Западни Родопи" одобриха за финансиране втори проект, разработен за наши клиенти от екипа на "ПИДИЕМ Сървисис" ООД.

Финансирането е осигурено в рамките на Местната стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи" по линия на Оперативна програма "Рибарство". Проектът предвижда картиране и популяризиране територията на Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат” като цялостна туристическа дестинация с фокус върху риболовния туризъм. За целта ще бъдат картирани с GPS приемници 100 туристически обекта в целевата територия и създадена интерактивна интернет базирана карта с информация за тях. Предвид опита на фирмата в тази сфера, екипът на "ПИДИЕМ Сървисис" ООД се очаква да се включи и в изпълнението на проекта - по-конкретно в дейностите по картиране и създаване на интерактивната карта.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел