Начало / Услуги / Разработване и управление на проекти

Разработване и управление на проекти

Разработването и изпълнението на проекти е сред най-ефективните инструменти за осигуряване на външно финансиране от ЕС, националния бюджет и други финансови донори за общини, институции, нестопански организации, физически лица и частния сектор. 

Предлагаме консултации и услуги, насочени към дефиниране на проблеми и най-ефективните начини за тяхното решаване, определяне на цели и планиране на мерки/ дейности за постигането им, идентифициране на възможни източници на финансиране, изготвяне на проектни концепции, разработване и подаване на пълна проектна документация.

Можем да осигурим и експертна подкрепа за управление на проекти през целия цикъл на тяхното изпълнение с цел постигане на заложените цели и резултати, отчитане и възстановяване на извършените разходи.


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел