Начало / Услуги / Предпроектни проучвания, анализи и оценки

Предпроектни проучвания, анализи и оценки

Компанията извършва предпроектни проучвания, оценки и анализи, необходими за пълно разработване и обосновка на проекти: 

  • проучвания за приложимост
  • анализи разходи – ползи
  • социални оценки
  • екологични оценки за съвместимост на проекти
  • програми и инвестиционни намерения по Натура 2000 и др.

Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел