2013

Анализ на законодателството и нормативната база за есетровите риби в рамките на проект “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”,финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013” - начален етап (Възложител: WWF – Дунавско-Карпатска програма)

 

Изготвяне на План за биологична рекултивация на засегнатите земи от добива и преработката на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище Хан Крум, гр. Крумовград (Възложител: "Болкан Минерал Майнинг" ЕАД/ Денкщат - България ООД)

 

Финализиране на документация за проект на План за управление на защитена зона "Българка" (Възложител: Марсилея ЕООД)

 

Инвентаризация на емисиите въглероден диоксид от дейността на Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” - начален етап (Възложител: РВД)

 

Разработване на План за управление на резерват "Тисата" за периода 2014 - 2023 г. - начален етап (Възложител: Дирекция на Национален парк "Пирин")

 

Извършване на независими оценки (PEER review) на основни одитни доклади за горска сертификация по системата на FSC в България - ТП ДЛС “Витиня”, ТП ДЛС “Мазалат”, СЦДП - Габрово (Възложител: НЕПКон България ЕООД)

 

Разработване на идеен проект за интерактивна експозиция на Посетителско - информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (Възложител: „Идея М” ЕООД/ ДНП "Пирин")

 

Осигуряване на горски репродуктивни материали за държавни горски стопанства и други клиенти на национално и международно ниво


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел