Начало / Партньори & клиенти

Партньори & клиенти

По-долу са изброени основните ни партньори и клиенти:

• Алма Хоум ООД
• Асоциация на парковете в България
• Българско дружество за защита на птиците
• WWF-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България
• Геософт ЕООД
• Данон Сердика АД
• Девелор България ООД
• Денкщат България ООД
• Дирекция на Национален парк "Пирин"
• Дирекция на Национален парк „Централен Балкан”
• Дирекция на Природен парк „Витоша”
• Държавно горско стопанство Борима
• Държавно горско стопанство Борино
• Ейвън Козметикс България ЕООД
• Ей Си Джи ООД
• Екоконсулт 97 ЕООД
• Енерго-Про България АД
• ЕТ „Красимир Красенов – Тихият кът 91”
• Изпълнителна агенция по горите при МЗХГ
• Кавангард ООД
• Кей Джи Ди Консулт ООД
• Коджент Консултинг ООД
• Крафт Фуудс България АД
• Ландарт студио ООД
• Марсилея ЕООД
• Местна Инициативна Рибарска Група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат”
• Министерство на регионалното развитие и благоустройството
• "Монди Стамболийски" ЕАД
• Национален Доверителен Екофонд
• Национална Компания Индустриални Зони ЕАД
• НЕПКон България ЕООД
• Община Доспат
• Община Перущица
• Орбис план АД
• Ръководство на въздушното движение ДП
• Сдружение "Байкария"
• Сдружение за дива природа "Балкани"
• Сдружение „Клуб „Еделвайс”
• Сдружение „Инициативна група „Витоша”
• Сдружение „Ново бъдеще за Доспат”
• Сдружение „Местен съвет по туризъм – Доспат”
• Сдружение „Местна инициативна група – Доспат 2006”
• Сдружение "Риби и такъми"
• Североизточно държавно предприятие ДП - Шумен
• Силва-2003 ООД
• СИТИБАНК Европа АД
• СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството”
• СНЦ „Екофорум за природата”
• СНЦ „Зелени Балкани”
• СНЦ "Орфей и Доспат"
• Спация Уайлдлайф ООД
• Флорикс ООД
• Фондация „Тайм – Екопроекти”
• Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
• Agrotec SPA, Italy
• Björkemar Construction & Consulting "BCC" AB, Sweden
• IEFC – EFIATLANTIC, France
• Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale (ICEA), Italy
• OFFICE NATIONAL DES FORETS, France
• Pelgrum Vink Materialen BV, Netherlands
• Soil Association Certification Ltd., UK


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел