"ПИ ДИ ЕМ Сървисис" ЕООД е консултантска компания, работеща в сферата на устойчивото развитие, опазване и възстановяване на околната среда, природосъобразно горско стопанство, сертификация и организационно развитие.

Предмет на дейност

Извършване на анализи, оценки и предпроектни проучвания, разработване и изпълнение на проекти; изготвяне, актуализиране и оценка на стратегии, планове и програми; подготовка и осъществяване на обучения и екипни мероприятия; предоставяне на специализирани услуги в сферата на горската сертификация; заснемане, картиране и извършване на анализи, базирани на географски информационни системи (ГИС); производство и търговия с горски репродуктивни материали.

Основни сфери на дейност

Устойчиво развитие, опазване и възстановяване на околната среда и биологичното разнообразие, управление на екосистеми и защитени територии, устойчиво използване на природните ресурси, природосъобразно селско и горско стопанство, горска сертификация, екотуризъм, опазване на климата и борба с опустиняването, регионално развитие, стратегическо планиране, развитие и използване на информационните технологии, организационно развитие и изграждане на капацитет.

Новини

Социални оценки за горска сертификация

22.12.2015

Приключва работата по изготвяне на оценки за социалното въздействие от работата на 8 горски и ловни стопанствата в обхвата на РДГ Пловдив в т.ч. ДГС Пловдив, ДЛС Тракия, ДЛС Кормисош, ДГС Асеновград, ДГС Първомай, ДГС Карлово, ДГС Хисар и ДГС Клисура.

Интерактивна карта на Високи Западни Родопи

26.06.2015

Приключи работата на "ПИ ДИ ЕМ Сървисис" ООД по изпълнение на малка обществена поръчка с предмет „Картиране на Рибарска област „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат” и изготвяне на онлайн база данни с интерактивна карта“.

Всички новини | RSS


Проект на фокус

Интерактивна туристическа карта Високи Западни Родопи - Батак, Девин, Доспат

Интерактивната карта е разработена от ПиДиЕм Сървисиз в рамките на проект, реализиран от сдружение „Ново бъдеще за Доспат“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство в рамките на МСР на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат“.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от Изпълнителната Агенция по горите към Министерство на земеделието и храните за производство и търговия с горски репродуктивни материали на национално и международно ниво.

Експертите от нашия екип са лицензирани в различни области, включително: горско стопанство, горска сертификация по системата на FSC, работа с Географски информационни системи, извършване на оценки за въздействие върху околната среда, туризъм и др.


Сайт от Loopink & Цвят и пиксел